Grunneierlaget

SKOGSFJORDVATN  GRUNNEIERLAG

G.nr / B.nr 12 og 13

Her vil all informasjon fra Grunneierlaget bli lagt ut.

03.08.2016. Rypejakta 2016.
Kort bestilles hos selger på tlf 97501095 eller Mail: alf.lorentsen@karlsoy.kommune.no
Pris kr. 200,- pr.dag. Rapport om fangst skal sendes nevnte mailadresse.
Sone 1 er fra Grønnliskaret og omfatter Grønnlifjellet, Stabben helt fram til Midterelva.
Sone 2 er Middagsfjellet fra Kårvikbuktelva og til Koppmålneset.
Sone 3 er fra Grønnliskaret og omfatter området nord for bygda, Slettfjellet.
Se nærmere oversikt på kartoppslag på vår tavle ved veien Grønnliskaret.
Jeger har ansvar for å jakte i terreng som omfattes av jaktkortet.
For perioden 10.-18/9 blir det loddtrekning om kort. Resultat foreligger 1/9.
Første jakthelga er omtrent alt av kort reservert for beboere på grendehus.
Bruk av bag-limit blir vurdert etter telling i august.

Tilsendt kort skal kunne forevises på forespørsel fra oppsynsmann.
Kart over jaktområdet
Skogsfjordvatn grunneierlag
Alf Lorentsen
Leder
 

26.01.2016. Nye koder for å bestille fiskekort i Skogsfjordvatn og Fjellvannene

Trykk på linkene over

 

02.08.2015. Info fra Grunneierlaget

Skogsfjordelva

Skogsfjordvatn grunneierlag - informasjon

Skogsfjordvatn grunneierlag - kortpriser

Skogsfjordvatn grunneierlag - regler garnfisk

Skogsfjordvatn grunneierlag fiskort SMS

 

26.06.2015. Rypejakta 2015:
Jakta starter 10. september. Det selges som tidligere inntil 20 kort pr. døgn, fordelt slik:

Sone 1 (Stabbenområdet): 8 kort
Sone 2 (Kårvikdal/Middagsfjell): 4 kort
Sone 3 (Slettfjellet): 8 kort

Kart over soner kan ses på oppslagstavle ved veien på Grønnliskaret.

Pris kr. 150,- pr. dag. Kr. 200,- med hund. Bag-limit 5 ryper, 1 orrfugl.
Kort bestilles/kjøpes hos leder grunneierlag tlf. 97501095. Fangstrapport skal sendes på sms til samme telefon.

Frist for forhåndsbestilling er 1. september. Det foretas trekning av korttildeling for de to første jaktuker.
Ved bestilling av kort inkludert overnatting på Skogsfjordvatn grendehus gis prioritering for jaktkort, men da må bestilling foretas innen 1. august.
Døgnpris overnatting pr. person er kr. 400,-. Det er da tilgang til kjøkken og dusj. Forskuddsbetaling vil kreves.

Det ønskes god jakt. Denne vinter og vår er det observert svært god bestand av fugl i terrenget.

 

Elgjakta 2015:
Skogsfjordvatn har fått tellende areal økt fra 40.000 til 66.000 dekar.

Dette på grunn av ny utregning av areal, etter at kommunen har vedtatt endring i beregningsmåten.

Dette har også medført tildeling av fellingsrett for flere dyr.
For 2015 har Skogsfjordvatn fått tildelt 11 dyr, fordelt på 3 okser, 2 kyr og 6 kalver.

I praksis kan det bli vanskelig å ta ut en slik kvote.

Tilgang på dyr de seneste jaktsesonger tilsier at dette kan bli vanskelig.
Grunneiere som skal ha kjøtt kan bestille hos leder i grunneierlaget tlf. 97501095.

De vil da få beskjed om når kjøtt kan hentes. Pris kr. 65,- pr. kg.
Elgjakta starter 25. september.
 

27.05.2015. Elva åpner i år 01.07.2015.

Fiskekort kjøpes på inatur.no (Trykk på linken)

 

09.03.2015. Årsmøte i Skogsfjordvatn Grunneierlag 01.04.2015 kl. 17:00 på Grendehuset.

Det blir enkel servering.

Les mer

 

15.09.2014. Rypejakt: Grunneierlaget har ledig jaktkort i alle soner fra 22. september og utover.

Vi har fått noen flere ledige kort etter at et større jaktlag har trekt seg.
Det meldes om bra bestand av ryper. Første uka har dårlig vær medført noe lavere fangster,

men det er rapportert om bra med fugl i terrenget.
Det selges 8 kort pr. dag i sone 1, Grønnlifjellet/Stabben, 4 kort pr. dag i sone 2,

Kårvikdalen/Middagsfjellet og 8 kort pr. dag i sone 3, Grønnliskaret/Slettfjellet.
Henvendelse om kort tlf. 97501095.

Kart over jaktområdet

 

Elgjakt: Elgjakta begynner 25. september. Skogsfjordvatn har 4 dyr på kvota.
Praksis for salg av kjøtt er i år noe endret.
De grunneiere som ønsker å kjøpe kjøtt, må snarest bestille hos Alf Lorentsen ,tlf. 97501095.

De som har bestilt vil få tlf./sms om når de kan hente kjøttet.
Kjøttet må betales med kontanter ved henting hos jaktlaget, kr. 65,- pr. kg.
 

 

18.05.2014. Informasjon omfiske i Skogsfjordelva 2014. Les mer

For bestilling av fiskekort på iNatur

 

18.05.2014. Informasjon om rypejakta 2014. Les mer

 

28.04.2014. Referat fra årsmøtet og driftsplan

 

27.03.2014. Årsmøtepapirer for årsmøtet til Skogsfjordvatn Grunneierlag.

lørdag 12. april 2014 kl. 1530 på grendehuset. Les mer

 

01.05.2013. Referat fra årsmøtet 2013. Les Mer

 

01.05.2013. Info om rypejakta 2013. Les Mer

 

01.05.2013. Info om fisket i Skogsfjordelva. Les Mer

 

11.03.2013. Årsmøte 2013 Skogsfjordvatn grunneierlag avholder årsmøte lørdag 20. april kl. 1500 på grendehuset.
I tillegg til vanlig årsmøtesaker blir det orientering om arbeidet med driftsplan for vassdraget

og de kartlegginger og funn som er gjort ved diverse prøvefiske og analyser i elver.

Også interesserte som ikke er medlem eller grunneier kan delta på denne saken.
Forslag til årsmøtet må være levert styret ved Alf Lorentsen innen 1. april 2013
 

01.10.2012. Status så langt for årets jakt:

Rypejakta: Det har denne høsten vært meget stor

etterspørsel etter jaktkort ved Skogsfjordvatn.

Det har pr. 1. oktober vært gjennomført ca. 300 jaktdøgn.

Etter tilbakemeldinger fra jegere med jaktkort anslås at det hittil er felt

ca. 700 ryper i de 3 sonene rundt Skogsfjordvatn hvor det selges kort.

Det har vært praktisert en begrensning (bag-limit) på 5 ryper pr. dag pr. jeger.

Det har vært solgt inntil 20 kort pr. dag.

Første uka måtte det gjennomføres trekning da det var langt flere bestillinger enn vi hadde kort.

Elgjakta: Skogsfjordvatn jaktfelt har dette år en kvote på 5 dyr.

1 jaktuka ble det felt 2 dyr. Også i år praktiseres den vanlige avtale

at jaktlag og grunneiere fordeler kjøttet 50/50.

Grunneiere selger da kjøtt med fortrinnsrett for grunneiere.

Dersom det blir kjøtt nok selges også til andre i bygda - hytteeiere m.fl.

De som er interessert i å kjøpe kjøtt kan melde fra til leder i grunneierlag på tlf. 97501095.

 

Rypejakt 2012:
Skogsfjordvatn grunneierlag selger inntil 20 jaktkort pr. dag fordelt på 3 soner.

Jaktkort kan bestilles på tlf. 97501095 hos Alf Lorentsen.
Jakta starter 10. september. Det er stor etterspørsel etter kort og

laget har ikke kort til alle som ønsker, særlig gjelder dette 1. jaktuka.
De som ønsker kort kan ringe innen utgangen av august og

føre seg opp på venteliste. 1. september gjøres trekning og

de som har fått kort blir umiddelbart orientert om dette.

Jaktsoner er slik:
Sone 1: Grønnlifjellet/Stabben området
Sone 2: Kårvikdalen/Skognes (se nærmere avgrensning på kart)
Sone 4: Grønnliskaret/Slettfjellet

Hund er tillatt i alle soner. Bag-limit på 5 ryper pr. dag.

Ved kontroll er det plikt til å forevise fangst.
Kart med oversikt over soner fås hos kortselger og

kart finnes på oppslagstavla ved veien (Grønnliskaret).
Fangstrapport skal sendes grunneierlaget,

enten ved innlevering av utfylt jaktkort eller på sms til tlf. 97501095.

Med hilsen
Alf Lorentsen
97501095

 

Skogsfjrdvatn Grunneierlag - fiskekort

 

Skogsfjordvatn Grunneierlag - Informasjon

 

Vedtekter for Skogsfjordvatn Grunneierlag


 

Årsmøte grunneierlaget
Det innkalles til årsmøte i Skogsfjordvatn grunneierlag

lørdag 31. mars 2012, kl. 1800 på Grendehuset.
I tillegg til ordinære årsmøtesaker blir det orientering om

forsøksfiske i Skogsfjordvatn ved Universitetet og
orientering om driftsplan for vassdraget.
Saker som ønskes behandlet må meldes inn til

styret tlf. 97501095 innen 15. mars.
Alle grunneiere er velkommen og til første del av møtet er

også andre fastboende/hytteeiere velkommen.

Elgjakta 2011:
Tildelt kvote var på 1 okse, 3 ungdyr og en kalv. Tilsammen 5 dyr.
Jaktlaget har felt alle 5 tildelte dyr. Slaktevekt var slik:
* Okse 220 kg
* Kalv 82 kg
* Ungdyr 167, 159 og 125 kg.

Med hilsen

Alf Lorentsen
Leder Grunneierlag

30.08.2011. Siste nytt om rypejakta 2011. Les mer

 

Rypejakta 2011:
Starter 10. september.
Kjøp av kort ved henvendelse til Alf tlf. 97501095 eller Jan tlf. 95058391.

Det selges 8 kort pr. døgn i sone 1 (Stabbenområdet), 8 kort i sone 4

(Grønnliskaret/Slettfjellet) og 4 kort i sone 2 (Kårvikdalen).

I sone 4 er ikke tillatt med hund før 1. oktober.
Pris m/hund kr. 200,- + depositum kr. 50,-
Pris u/hund kr. 100,- + depositum kr. 50,-.
Kort kan bestilles fra 1.september.

Elgjakta 2011:
Jaktlaget er klart. Jakta starter 25. september. Jaktfeltansvarlig er Kåre Nergård.
Årets tildelte kvote for Skogsfjordvatn er: 5 dyr totalt - herav 1 okse, 1 kalv og 3 ungdyr.
Bestilling av kjøtt kan gjøres hos Alf tlf. 97501095. Grunneiere har fortrinnsrett

men det pleier å bli noe til overs som vi kan selge til hytteeiere og andre.
Pris pr. kg. kr. 60,-.

Med hilsen
Alf Lorentsen
Leder Skogsfjordvatn grunneierlag

 

Protokoll fra årsmøtet i Grunneierlaget 2011.

Les mer

Elg forvaltning:
Tellingen i vinter viste at det er 68 elg på Ringvassøya.

Styret behandlet 14.april ny bestandsplan for perioden 2011-2015.

Planen har som mål at det på Karlsøy sin del av Ringvassøya

skal være mellom 40 og 50 dyr på vinterbeite.
Planen legger til grunn at det skal søkes kommunen ved

viltnemda om et uttak på 150 dyr i planperioden.

Dette vil si en kvote på 30 dyr pr. år for hele

bestandsplanområdet med tilsammen 6 jaktfelt.
 

Kommuneplanens arealdel. Les mer
Karlsøy kommune arbeider med ny kommuneplanens arealdel.

Grunneierlaget har fått tilsendt utkast til høring.
På hjemmesida til Karlsøy kommune i høyre kolonne finnes et bilde av

Langsund med tekst Arealplan 2012-2024.  

Ved å trykke på denne boksen får man opp tekstdelen og kart m.m.
Alle grunneiere kan sende innspill på dette.

Innspill kan enten sendes direkte til kommunen eller til grunneierlagets leder,

Alf Lorentsen, som da vil videreformidle til kommunen.

Skogsfjordvatn grunneierlag leverte i 2006 en uttalelse som gikk på

anbefalte arealer særlig i forhold til fritidsbebyggelse og arealer for friområder.

 

* Årsmøte 2011:
Årsmøte i grunneierlaget blir 16. april 2011 kl. 1500 på grendehuset. Det blir ordinære årsmøtesaker,
men også sak om nye vedtekter, driftsplan for Skogsfjordvassdraget
og sak om det oppstartede uttynningsfiske.


* Elgjakta 2010:
Skogsfjordvatn jaktfelt fikk tildelt kvote på 4 dyr. Jaktlaget felte 4 dyr. En okse på 228 kg, 2
ungdyr hver på 122 kg, ei ku på 216 kg.
I tillegg ble felt ei ku som ble skrapet da det viste seg at den hadde fått ei kule i låret før jakta
startet.


* Uttynningsfiske i Skogsfjordvatn:
Fiske med teiner kom i gang høsten 2010. Det ble tatt opp omlag 3000 fisk. Fisket vil bli
intensivert utover vinteren med teiner under isen. Det vil bli innkjøpt spesialbor og laget har fått
tillatelse til å bruke 2 snøscootere på isen for frakt av utstyr og fisk.
 

09.05.10. Protokoll fra årsmøtet 2010

Les mere

 

02.11.09. Skogsfjordvatn jaktfelt er nå ferdig med årets elgjakt.

Av en kvote på 8 dyr lyktes jegerne med å få tatt ut 7 dyr.

Det ble felt 1 okse, 2 kyr, 1 kvige og 3 kalver.

Årets jakt varte helt fra 25. september og ut oktober.

Her er noen bilder fra jakta

Klikk på bildene for større format


 

29.06.09. Elva åpner 01.07.09 kl. 00:00.

Kortsalget starter 30.06.09 kl. 17:00.

Elva er fredningsstengt fra onsdag 01.07.09 kl. 14:00 til torsdag 02.07.09 kl. 14:00

 

 

13.06.09. Info fra Grunneierlaget om fiske i vassdraget.

 

Les mer

 

20.04.09. Referat fra Årsmøte i Skogsfjordvatn Grunneierlag.

Les mer

 

12.03.09. Årets elgtelling:

Alle jaktfeltene på Ringvassøya gjennomførte lørdag 7. mars elgtelling.

Totalt ble det registrert 78 dyr på Ringvassøya. Skogsfjordvatn jaktfelt fant 13 dyr.

Vi hadde i år godt oppmøte til tellingen med flere av jegerne + noen grunneiere.  Resultatet av tellingen er meget bra.

Det har vært en viss økning i antall dyr. Forvaltningsplanen legger opp til ca. 50-60 dyr på vinterbeite på hele øya.

Valdstyret skal i slutten av mars ha møte og evaluere telleresultatet.

Kvote for høstens jakt er ennå ikke tildelt.

Men telleresultatet tyder på at kvoten hvertfall ikke blir lavere enn forrige år.

 Alf Lorentsen

Jaktfeltansvarlig

 

06.03.09. Årsmøte i Skogsfjordvatn Grunneierlag avholdes l

ørdag 4 april kl. 15.00 på Grendehuset

Innkalling med saksliste sendes medlemmene i posten.

 

09.10.08. Skogsfjordvatn jaktfelt er ferdig med elgjakta for 2008.

Skogsfjordvatn jaktfelt er ferdig med elgjakta for 2008.

Jaktlaget har felt alle 4 dyr som man hadde kvote på.

Etter 1,5 ukes jakt var resultatet 1 ku, 1 kalv, 1 kvige og en 1,5 års okse.

Jakta har vært meget vellykket og det har vært observert bra med elg.

 

Nå venter vi bare på bilder fra jakta. ;-)

 

 

06.09.08. Rypejakta 2008.
Jaktkort fås ved henvendelse til Alf Lorentsen tlf. 97501095 eller Jan Lavold tlf. 95058391.

Kort fås ikke lengre på Myrvang gård.
Alle bestillinger av kort fram til 12.sept rettes til tlf. 97501095.

Ved bestilling gjøres avtale om hvor kortene kan avhentes.

Det selges inntil 20 kort pr. døgn fordelt på 3 soner.

Kartoppslag som viser de 3 sonene finnes på oppslagstavle ved vei på Grønnliskaret.

Jakta starter 10. sept.

 

16.07.08. Info fra Grunneierlaget juli 2008.

Fiskekort selges av Jan Lavold, tlf. 950 58 391

Kortene selges på Grendehuset (Skolen) v/ Skogsfjordvatn.

Salget starter kl. 17.00. Påmelding 16.45. Les mer.

 

Nytt om elgjakta:
Det er vedtatt ny forvaltningsplan for elgbestanden gjeldende for årene 2008-2010.

Karlsøy kommune har gitt Ringvassøy bestandsplanområde tillatelse til uttak av 72 dyr i hele 3-årsperioden.

Ringvassøy bestandsplanområde har fått nytt styre med 2 styremedlemmer fra hvert av de 6 jaktfeltene.

Fra Skogsfjordvatn deltar Kåre Nergaard og Alf Lorentsen i styret. Kåre Nergaard er nyvalgt formann i styret.

Tildeling for jakta høsten 2008:
Skogsfjordvatn har fått tillatelse til uttak av 5 dyr. Dette er fordelt på to kalver og tre 1,5 åringer.
 

Nye regler for garnfiske for hytteeiere 2008

Referat fra årsmøtet 2008 Korrigert 23.04.08

Elgtelling ble gjennomført 1. mars 2008

Resultat av tellingen ble 38 dyr på Karlsøydelen av Ringvassøy og 23 dyr på Tromsødelen.
Styret har blitt enig om å søke viltnemda om uttak på 72 dyr

samlet i neste 3 årsperiode - altså 24 dyr pr. år.

 

Skogsfjordvatn grunneierlag avholder årsmøte

lørdag 12. april 2008 kl. 1500 på grendehuset.

Nærmere innkalling og saksliste blir sendt ut til medlemmene.
Det blir vanlige årsmøtesaker, men også noen saker vedr. forvaltning av utmarksressursene.

Alle medlemmer er velkommen!

Svar fra Fylkesmannen på fiske i Skogsfjordvatn:

Rapport fra elgjakta 2007

Høringsuttalelse fra Skogsfjordvatn. Les mer.

Protokoll fra årsmøtet 2007

Garnfiske for hytteeiere

Rapport fra Elgjakta 2006

Høringsbrev-Arealplan

Arealplan for Karlsøy Kommune