Skogsfjordvatn jaktfelt

 

 

RAPPORT OM ELGJAKTA 2005.

 

 

Siste årsmøte i grunneierlaget ga tilslutning til at Skogsfjordvatn skulle delta i en felles bestandsplan for elgforvaltningen på Ringvassøya. Våren 2005 ble det utarbeidet en felles bestandsplan for hele den del av Ringvassøya som tilhører Karlsøy kommune. Alle de tidligere valdene på Ringvassøya ble da slått sammen til et elgvald. Hvert jaktområde (grunneierområde) er heretter benevnt som jaktfelt. Viltnemda i Karlsøy har godkjent planen.

Den overordnede målsetting i planen er at elgstammen over tid skal forvaltes slik at vi har en varig elgstamme som er passe stor i forhold til beitegrunnlaget, og gir et gunstig utbytte for grunneierne. Bestandsplanområdet har et felles styre med 2 medlemmer fra hvert jaktfelt. Fra Skogsfjordvatn er Kåre Nergaard og Alf Lorentsen med i styret. Styret har både før under og etter jakta avholdt en rekke møter. Det har også vært felles møte med viltnemda. Bestandsplanen har som utgangspunkt at elgstammen skal stabiliseres eller reduseres noe i forhold til vintertellingen 2005 som viste 73 dyr på vinterbeite. Det ble derfor for årets jakt tildelt en kvote på 35 dyr. Av dette ble 22 dyr felt. Dette er en betydelig økning fra tidligere år. Ting tyder på at et større uttak burde vært gjort tidligere år. Men uttaket kunne ikke være større enn den tildeling viltnemda ga. Dette viser at det var på høy tid å få laget en felles plan som ga grunnlag for større uttak.

 

Skogsfjordvatn hadde en kvote på 8 dyr. 7 dyr ble felt. Disse 7 dyrene var:

3 kalver med slaktevekt på 44, 52 og 66 kg. 1 eldre okse på 228 kg. En eldre ku på 205 kg. 1 halvannet års okse på 134 kg og en kvige på 140 kg. Av kvota så ble altså en kalv ikke felt og dette skyldes at det rett og slett ikke fantes flere kalver i jaktområdet. Selv om det er tatt ut større antall dyr enn tidligere år så er ikke kjøttmengde vesentlig økt. Dette skyldes at årets tildeling hadde mange ungdyr med lavere slaktevekt.

 

Skogsfjordvatn hadde 10-12 jegere ute i terrenget under ledelse av Svein Andresen og Eirik Olsen. Disse jaktet fra 25 september i 167 timer. Jaktlaget bodde på grendehuset og var meget fornøyd med det. Årets jakt foregikk under meget dårlige værforhold. Slaktene har vært oppbevart i driftsbygg hos Kåre Nergaard. Her har vært glimrende forhold for å henge opp slaktene og drive med partering. Takk til Kåre for hans bistand til dette.

 

Representanter fra grunneierne har tatt vare på grunneiernes andel av kjøttet og fordelt det i esker og kjørt det ut for salg til grunneierne. Man har forsøkt å legge vekt på at alle grunneierne som ønsker det skal få kjøtt.  Inntekt fra dette salget skal fordeles som utbytte til grunneierne etter de regler som grunneierlaget har for utbytteutdeling. Vi har forsøkt å gjøre dette på beste måte, og nå som det etter hvert er blitt ganske mange dyr, så er dette også en del jobb. Den skal gjøres på frivillig basis og uten godtgjørelse. Skulle noen ha forslag til forbedringer så tar vi gjerne mot tilbakemelding om det.

 

Beiteskader

 

I 2004 ble det foretatt en undersøkelse om beiteskader. Både denne og de rapporter vi har fått fra jegerne viser omfattede beiteskader. Dette gjelder stortsett over hele øya. En voksen elg må ha 15-20 kg for dag og med over 70 dyr på vinterbeite så blir det en del for som skal til. Beiteskadene er et kraftig signal om at bestanden ikke må bli større, snarere reduseres. Det ble under jakta observert betenkelig mange kyr uten kalv. Få kyr med 2 kalver. Slaktevekten på kalvene lå betydelig lavere enn tidligere år. På den annen side hadde de dyrene som ble felt et rimelig godt spekklag på ryggen og bare ikke preg av beitemangel. Det er likevel vinterbeita som er det kritiske, og blir denne for dårlig kan det fryktes at dyrene trekker bort fra øya.

 

 

Neste år.

 

Det er så langt planlagt en kvote for neste år som er på nivå med det som ble tildelt i år. Men første helga i mars skal grunneiere og jegere i fellesskap foreta telling. Denne foregår samordnet og samtidig for hele øya. Denne tellinga blir meget spennende og vil få stor innflytelse for hvilket uttak som blir besluttet neste jaktsesong.

 

 

Skogsfjordvatn, 1. desember 2005.

 

Alf Lorentsen

Jaktfeltansvarlig

 

Tilbake